Home » Zajęcia dodatkowe

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zajęcia dodatkowe

Koło teatral­ne kl V

Zaję­cia arty­stycz­ne w kla­sie III

Zaję­cia arty­stycz­ne w kla­sie II

Koło spor­to­we

Koło języ­ka angiel­skie­go w kla­sie VIII

Koła teatral­ne­go kL.IV

Kla­sa I — koło arty­stycz­ne