Home » Uczniowie » Sukcesy uczniów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów

Suk­ce­sy uczniów w I pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2018/2019 (pdf)

Suk­ce­sy uczniów w II pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2018/2019 (pdf)

Suk­ce­sy uczniów w I pół­ro­czu roku szkol­nym 2019–2020 (pdf)

Suk­ce­sy uczniów w II pół­ro­czu roku szkol­ne­go 2019–2020 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.