Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Najwyższa frekwencja

Naj­wyż­sza fre­kwen­cja w II półroczu 

roku szkol­ne­go 2019/2020

Kla­sa III-96%

Kla­sa VII-96%

 

Naj­wyż­sza śred­nia ocen w II półroczu 

roku szkol­ne­go 2019/2020

Kla­sa IV- 5,07

Kla­sa V- 4,77