Home » Szkoła » Podręczniki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podręczniki

Rok szkolny 2020/2021

Zestaw pod­ręcz­ni­ków na 2020–2021 (pdf)

Pod­ręcz­ni­ki do reli­gii na 2020/21 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we na 2020–2021 (pdf)

Zeszy­ty ćwi­czeń do dodat­ko­we­go j nie­miec­kie­go 2020/21 (pdf)

Rok szkolny 2019/2020

Pod­ręcz­ni­ki — 2019/2020 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2019/2020 (pdf)

Pod­ręcz­ni­ki do reli­gii — 2019/2020 (pdf)

Zeszy­ty ćwi­czeń do języ­ka nie­miec­kie­go w roku szkol­nym 2019/2020 (pdf)

Rok szkolny 2018/2019

Pod­ręcz­ni­ki — 2018/2019 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2018/2019 (pdf)

Pod­ręcz­ni­ki i mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we do reli­gii — 2018/2019 (pdf)

Rok szkolny 2017/2018

Pod­ręcz­ni­ki — 2017/2018 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2017/2018 (pdf)

Pod­ręcz­ni­ki i mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we do reli­gii — 2017/2018 (pdf)

Rok szkolny 2016/2017

Pod­ręcz­ni­ki — 2016/2017 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2016/2017 (pdf)

Rok szkolny 2015/2016

Pod­ręcz­ni­ki — 2015/2016 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2015/2016 (pdf)

RODZICU! Two­je dziec­ko ma pra­wo do dar­mo­wych pod­ręcz­ni­ków i ćwi­czeń! (pdf)

Rok szkolny 2014/2015

Pod­ręcz­ni­ki — 2014/2015 (pdf)

Mate­ria­ły ćwi­cze­nio­we — 2014/2015 (pdf)

Rok szkolny 2013/2014

Pod­ręcz­ni­ki — 2013/2014 (pdf)

Rok szkolny 2012/2013

Pod­ręcz­ni­ki — 2012/2013 (pdf)

Rok szkolny 2011/2012

Pod­ręcz­ni­ki — 2011/2012 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.