Home » Szkoła » Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Jaw­ny Rejestr Zbio­rów Danych Oso­bo­wych — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.