Home » Uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie

Ucznio­wie
Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach
w roku szkol­nym 2017/2018

Kla­sa 1

Dłu­go­wska Julia
Kopac­ki Jakub
Malik Filip
Pie­przyk Zuzanna
Strzel­czyk Aleksander
Woj­na­row­ski Juliusz
Wyder Kamil

Kla­sa 2

Bin­kow­ska Danuta
Bin­kow­ska Dorota
Giel­niak Martyna
Hadryś Natalia
Kopac­ka Oliwia
Łukow­ska Malwina
Mro­żek Wojciech
Sem­ba Bartosz
Sęk Anna
Sowa Oliwia
Sto­lar­ski Klaudiusz

Kla­sa 3

Cięż­ka Lena
Cyr­ka Zuzanna
Gan­cza­rek Filip
Karsz­nia Wiktoria
Kik Oliwia
Paw­lak Zofia
Rzep­ka Zuzanna
Sku­pień Zuzanna
Śpi­giel Krzysztof
Śpi­giel Tomasz
Tobo­ła Karina
Tra­far­ska Lena
Tra­ła Julia
Wró­bel Michał
Zie­liń­ski Dawid
Zna­mi­row­ska Hanna

Kla­sa 4

Dęb­ski Michał
Fro­nia Szymon
Kał­muk Wiktoria
Kik Krystian
Kos Wojciech
Kukliń­ski Oliwier
Miś Hubert
Muro­wa­ny Marcel
Olej­nik Jakub
Sem­ba Oliwier
Sku­pień Wojciech
Sto­lar­ska Kinga
Sztuc­ki Adam
Woj­na­row­ska Wiktoria
Zając Wiktor

Kla­sa 5

Figiel Zuzan­na
Kik Bartosz
Kos Tomasz
Muro­wa­na Emilia
Olszo­wiak Patryk
Puchal­ska Maria
Skład­ni­kie­wicz Marcin
Sowa Dawid
Sto­lar­ski Norbert
Strze­lec­ka Paulina
Szczer­buk Dawid
Tęsio­row­ski Maciej

Kla­sa 6

Bublik Maciej
Dąbik Małgorzata
Dęb­ski Filip
Domań­ski Filip
Fro­nia Alan
Gra­dow­ski Fabian
Kał­muk Karolina
Kik Martyna
Malik Kamil
Poda­wacz Jakub
Sowa Natalia

Kla­sa 7

Figiel Kor­ne­lia
Gabas Szymon
Gan­cza­rek Karol
Ida­siak Klaudiusz
Krzy­ża­now­ski Mateusz
Mały­ska Wiktoria
Mro­żek Piotr
Soj­ka Mikołaj
Sowa Maciej
Szcze­pań­ski Hubert
Świer­czyń­ski Klaudiusz
Woj­na­row­ski Oliwier
Żurek Maciej

Przed­szko­la­ki w roku szkol­nym 2017/2018

gru­pa 5–6 latków

Bia­łek Anna
Bystrek Michał
Fer­dy­nus Magdalena
Kacz­mar­czyk Jakub
Kał­muk Krystian
Kik Emilia
Kik Jakub
Kró­lik Wiktoria
Lewik Stanisław
Lisiec­ki Adam
Małec­ka Marcelina
Paw­lak Hanna
Piluch Patryk
Puchal­ski Jakub
Sku­pień Bianka

gru­pa 3–4 latków

 Bara­now­ski Tymoteusz
Doma­ga­ła Oliwier
Figiel Aleksandra
Jaroch Krystian
Kacz­mar­czyk Kacper
Kopac­ki Patryk
Kowa­lec Zofia
Kraw­czyk Nikola
Kuświk Kinga
Lewik Antoni
Lisiec­ki Wiktor
Miś Marcel
Nawrot Nadia
Olej­nik Antoni
Puchal­ski Szymon
Sku­bich Miłosz
Soja Zuzanna
Szcze­pań­ski Dawid
Szym­fel Tomasz
Ter­pis Samantha
Zając Julia
Zna­mi­row­ski Tomasz