Home » Uczniowie » Samorząd uczniowski

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Samorząd uczniowski

Prze­wod­ni­czą­ca SU — Dawid Szczer­buk

Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­cej SU — Filip Domań­ski

Skarb­nik — Patryk Olszo­wiak

Sekre­tarz — Nata­lia Sowa

Sek­cja porząd­ko­wa — Mał­go­rza­ta Dąbik

Sek­cja deko­ra­cyj­na — Michał Dęb­ski

Sek­cja roz­ryw­ko­wa — Adam Sztuc­ki

Opiekun SU — mgr Anna Noga