Home » Szkoła » Kalendarz szkolny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Kalendarz szkolny

Kalen­darz szko­ły, dni usta­wo­wo wol­ne od pra­cy i dni wol­ne od zajęć dydak­tycz­nych w roku szkol­nym 2020/2021 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.