Home » Aktualności » HARMONOGRAM DOWOZÓW OD 2.09–4.09.2020 R.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

HARMONOGRAM DOWOZÓW OD 2.09–4.09.2020 R.

Dowóz nr 1

  1. 7.00 Wie­ru­szów (przy­sta­nek Sedal)- 7.10 Klatka‑7.20 Mie­le­szy­nek- 7.30 Pie­czy­ska
  2. 7.30 Pie­czy­ska- 7.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 7.50 Pie­czy­ska

Odwóz nr 1 (od ponie­dział­ku do piąt­ku)

  1. 45 Pie­czy­ska- 13.55 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 14.10 Pie­czy­ska
  2. 15 Pie­czy­ska- 14.25 Mie­le­szy­nek- 14.35 Klat­ka- Wie­ru­szów

Odwóz nr 2 (od ponie­dział­ku do czwart­ku)

  1. 30 Pie­czy­ska- 15.40 Cho­ba­nin (przy­sta­nek PKS)- 15:50 Pie­czy­ska
  2. 50 Pie­czy­ska- 16.00 Mie­le­szy­nek- 16.10 Klat­ka- Wie­ru­szów

Uwa­ga: Dowóz i odwóz dzie­ci środ­ka­mi komu­ni­ka­cji publicz­nej odby­wa się na zasa­dach obo­wią­zu­ją­cych w trans­por­cie publicz­nym.

Har­mo­no­gram dowo­zów może ulec mody­fi­ka­cji.