Home » Rok szkolny 2016/2017 » Przykładowe pytania do testu na kartę rowerową

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Przykładowe pytania do testu na kartę rowerową

Przy­kła­do­we pyta­nia do testu na kar­tę rowe­ro­wą (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.