Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Język niemiecki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Język niemiecki

Język niemiecki

15.12- kl 7 J niemiecki

11.12- j.niem. Pr domo­wa 11.12- J niem.Pr domowa

11.12- j.niem. Pr domo­wa (pdf)

27.11.2020 — j.niemiecki kl VIII (pdf)

1.12.2020- j nie­miec­ki Pr domo­wa (pdf)

8.12.2020 — PR domo­wa na 8.12- kl 8 (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.