Home » Rok szkolny 2011/2012 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012

klasa 1

Wik­to­ria Małyska

Kor­ne­lia Figiel

Piotr Mro­żek

Hubert Szcze­pań­ski

Mate­usz Krzyżanowski

Paweł Mora

Maciej Sowa

klasa 2

Domi­ni­ka Zielińska

Wik­to­ria Cichosz

Filip Hadryś

Kac­per Kos

Ame­lia Rzepka

klasa 3

Mar­ta Gabas

Wik­to­ria Trzeciak

Patry­cja Zawierta

Mag­da­le­na Zawierta

klasa 4

Bar­tosz Porasz­ka (śred­nia ocen 5,1; zacho­wa­nie wzorowe)

Nata­lia Smo­ra­wa (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie wzorowe)

Alek­san­dra Strzel­czyk (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie wzorowe)

Mar­ta Grusz­ka (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Szy­mon Wal­czak (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Julia Olszo­wiak (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Karo­li­na Rzep­ka (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

klasa 5

Mar­ta Kowa­liń­ska (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie wzorowe)

Gra­ży­na Mizga­ła (śred­nia ocen 5,1; zacho­wa­nie wzorowe)

Domi­nik Kos (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie wzorowe)

Seba­stian Trze­ciak (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie wzorowe)

klasa 6

Klau­dia Gar­cza­rek (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie wzorowe)

Jakub Sikor­ski (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Mar­ta Kruk (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie wzorowe)

Mate­usz Woj­na­row­ski (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie wzorowe)